Tóth Ádám, a Vasasi Füstölő megmentője

Tóth Ádám fiatal kora ellenére már nagyon sokat tett a helyi közösségi élet fellendítéséért, a fiatalok összetartásáért, nagy érdemei vannak a hagyományőrzés és értékmentés területén.

Tóth Ádám 10 éves korában az utcájában rátalált egy romos, elhagyatott, gazzal benőtt épületre. Miután elkezdett rendszeresen odajárni, a titokzatos hely annyira magával ragadta, hogy gyerekként elhatározta megmenti, helyre hozza az épületet, bár akkor még nem tudta mit is talált. Évekig tartó kitartó munkával kitakarította az ingatlant, kiszabadította a gazból, apránként rendbe hozta a környezetét is.

Időközben kinyomozta milyen funckiója volt az épületnek eredetileg. Feltáró munkájának eredményeképpen kiderítette, hogy valaha füstölőként funkcionált és a Duna Gőzhajózási Társaság építette 100 évvel ezelőtt, azzal a céllal, hogy ide hordják a helyiek füstölni való húst. Fotókat, dokumentumokat, tárgyakat, történeteket gyűjtött, amelyek kapcsolatosak a füstölővel. Kutatómunkájának eredményeképpen felállította az épület 100 éves történetét, mely annak idején közösségi élet színtere is volt.

Több éves magányos munkája során folyamatosan ostromolta a helyi képviselőt, a helyi szervezeteket abból a célból, hogy álljanak mellé és segítsék munkáját lehetőségeik szerint.

Időközben egy fiatal csapat szerveződött köré, akik vele tevékenykedtek a füstölő körül.

A már-már csodabogárnak számító kamasz egyre ismertebb lett a településen, sőt híre ment országosan is. A média is foglalkozott a történetével, újságírók készítettek vele interjúkat, egy vlogger a füstölőben készített videót.

Pár évvel ezelőtt a Vasasért Egyesület helyi aktivistákkal, látva, hogy komoly a fiatalok szándéka és elhatározása, a kezdeményezés mögé állt, hogy stabil és biztos hátteret adjon Ádámnak álmai megvalósításához.

Az események innen már zökkenőmentesen zajlottak. Ádámnak sikerült egy olyan csapatot maga mellé állítania, akik önzetlenül, a füstölő érdekeit figyelembe véve tették a dolgukat. A bonyolult tulajdonviszonyok rendezése után, egyesületi háttérrel több pályázatot megnyerve már részben sikerült felújítani az épületet. Önkéntes munkával rendszeresen dolgozik együtt fiatal és idősebb.

Az épület egyedisége egyrészt dongaboltozatú tetőszerkezetének, eredeti Zsolnay kéményeinek és egy eredeti állapotában meghagyott helyiségnek köszönhető.  Ez a terem még most is fekete, kormos falu, akasztókkal a gerendákon, tűzrakó térrel, most is érezhető sonka illattal. Itt zajlott annak idején a füstölés. Ebben a helyiségben valósította meg a csapat a disznóvágás kiállítást, amely egyedülálló az országban. A régi disznóvágások használati tárgyait bemutató tárlat anyagát a fiatal közösség gyűjtötte össze helyi lakosoktól, így szorosabb kapcsolatba kerültek az itteni idősekkel, akik szívesen meséltek a régi időkről. Ma már ők is újra szívesen járnak a füstölőhöz, találkoznak egymással és újra életre keltik a régi emlékeket.

A felújított füstölőben már rendszeresen események zajlanak. Az épület 100 éves évfordulója alkalmából nagyszabású rendezvény keretében adtuk át hivatalosan az épületet. Minden tavasszal füstölő ünnepet tartunk, amikor felelevenítjük a régi időket az idősebbekkel együtt, amikor még zajlott a füstölés. De ha kell a lelkes fiatal csapat összefog a hátrányos helyzetűekért. Adománygyűjtésekkel igyekeznek segíteni nehéz sorsú kortársaik helyzetét.

Tóth Ádám rendületlen tenni akarása és több évig tartó munkája végül meghozta a gyümölcsét és már látszik, hogy el fogja érni, amit szeretne. Neki köszönhető, hogy egy ilyen különleges épület nem esett áldozatul a területrendezési tervnek és megmenekült a lebontástól. De érdemei túlmutatnak egy épület megmentésén, hiszen egy aktív és céltudatos közösséget alakított ki maga körül. Lelkesedése magával ragadott fiatalt és idősebbet. Nem mindennapi eset, hogy egy gyerek ötletére összeáll a falu népe, és minden követ megmozgatnak, hogy megvalósuljon Ádám álma. Ilyen kezdeményezés még nem volt településünkön, de valószínűleg még az országban sem. Tenni akarása példamutató a fiatalok számára, akik felnéznek rá és követik őt.